• Edukacja
  • Rozwój
  • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 

Informacja jako zasób strategiczny współczesnego przedsiębiorstwa.

Nr systemowy:9414
Tytuł:Informacja jako zasób strategiczny współczesnego przedsiębiorstwa.
Autorzy:SAWICZ Katarzyna - Wydział Zarządzania - autor
Typ dokumentu:Fragment w książce
Typ publikacji:publikacja polskojęzyczna
Miejsce wydania:Częstochowa
Nazwa wydawnictwa:Wyd.WZPCzęst.
Rok publikacji:2002
Strony:s.316-318
Materiały ilustracyjne, bibliografia:bibliogr.poz.8.
Tytuł czasopisma/
Tytuł pracy zbiorowej/
Tytuł materiałów konferencyjnych:
Multimedia w zarządzaniu. Oprac. i red. nauk. Leszek Kiełtyka.