• Edukacja
  • Rozwój
  • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 

Czynniki decydujące o poziomie jakości stacjonarnej opieki medycznej w Polsce.

Nr systemowy:18328
Tytuł:Czynniki decydujące o poziomie jakości stacjonarnej opieki medycznej w Polsce.
Autorzy:ROSAK Joanna - Wydział Zarządzania - autor
BORKOWSKI Stanisław - Wydział Zarządzania - autor
Typ dokumentu:Fragment w monografii
Typ publikacji:publikacja polskojęzyczna
Miejsce wydania:Częstochowa
Nazwa wydawnictwa:Wyd.WZPCzęst.
Rok publikacji:2005
Strony:s.250-254
Materiały ilustracyjne, bibliografia:rys.tab.bibliogr.poz.14.
Tytuł czasopisma/
Tytuł pracy zbiorowej/
Tytuł materiałów konferencyjnych:
Społeczne uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie. Red. nauk. Lidia Sobolak
ISBN:83-88469-83-5