• Edukacja
  • Rozwój
  • Nauka

“(...) To tylko dzieło czegoś jest warte,
z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć (...)” Adam Mickiewicz

 

Wyznaczanie momentu bezwładności żyroskopu. Ćwiczenie M-5.

Nr systemowy:27243
Tytuł:Wyznaczanie momentu bezwładności żyroskopu. Ćwiczenie M-5.
Autorzy:PRZYBYŁ Anna - Wydział Inżynierii Proces.,Mater.i Fizyki Stos. - autor
WNUK Izabela - Wydział Inżynierii Proces.,Mater.i Fizyki Stos. - autor
Typ dokumentu:Fragment w podręczniku, skrypcie
Typ publikacji:publikacja polskojęzyczna
Miejsce wydania:Częstochowa
Nazwa wydawnictwa:Wyd.PCzęst.
Rok publikacji:2009
Strony:s.42-48
Materiały ilustracyjne, bibliografia:rys.tab.bibliogr.poz.8.
Tytuł czasopisma/
Tytuł pracy zbiorowej/
Tytuł materiałów konferencyjnych:
Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki. Pod red. Kazimierza Dzilińskiego, Jana Lecha, Anny Przybył.
ISBN:978-83-7193-415-5